Budowa trasy S11 – obwodnica Kępna

Pełnienie kompleksowego nadzoru przyrodniczego (w tym herpetologicznego) nad inwestycją w latach 2016-2018.