Budowa trasy S5 Radomicko-Kaczkowo

Pełnienie kompleksowego nadzoru przyrodniczego ( w tym herpetologicznego) nad inwestycją.