Budowa trasy S6 na odcinku Płoty – Kiełpino

Pełnienie kompleksowego nadzoru przyrodniczego (w tym herpetologicznego) nad inwestycją w latach 2016-2018.