Budowa trasy S5 na odcinku Białe Błota – Szubin

Pełnienie kompleksowego nadzoru przyrodniczego (w tym herpetologicznego) nad inwestycją w latach 2016-2018.