Nadzór przyrodniczy nad budową gazociągu.

Nadzór przyrodniczy nad inwestycją „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700″