Instalacja do termicznego przekształcania odpadów w Kaziemirzu Biskupim.

Wykonanie dokumentacji karta przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz wniosku o wydanie pozowlenia.