Inwentaryzacja przyrodnicza terenu.

Inwentaryzacje przyrodnicze działek przeznaczonych pod inwestycje w Gnieźnie.