Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji Budowa drogi wojewódzkiej 116 Nojewo-Podpniewki

Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji Budowa drogi wojewódzkiej 116 Nojewo-Podpniewki wraz z inwentaryzacją przyrodniczą.