Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej

Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą.