Pozwolenie wodnoprawne

Przygotowanie wniosku w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w powiecie śremskim.