Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego.