Raport o oddziaływaniu na środowiska przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

Wykonanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z wykonaniem pełnej inwentaryzacji przyrodniczej.