Raport oddziaływania inwestycji (budowy drogi w Nowej Soli) na środowisko.

Wykonanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z wykonaniem pełnej inwentaryzacji przyrodniczej.