Raport oddziaływania inwestycji (budowy drogi w Jarocinie) na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi klasy G w Jarocinie.