Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska, teren gminy Osjaków

Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla rozbudowy rogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobioska, teren gminy Osjaków, wraz z wykonaniem pełnej inwentaryzacji przyrodniczej.