Spalarnia odpadów w Konine

Analiza wpływu instalacji na stan środowiska gruntowo-wodnego – raport.