Stacja demontażu pojazdów.

Wykonanie dokuentacji

  1. karty informacyjnej,
  2. raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
  3. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
  4. uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z elementami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.