Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną wpływu inwestycji.

Wykonanie pełnej, całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej dla potrzeb sporządzenia karty przedsięwzięcia dla inwestycji liniowej o długości ok. 20 km w pasie 500 m.

W ramach inwentaryzacji zostaną również wykonana ocena wpływu inwnetycji na wykazane zasoby środowiska oraz sposoby minimializacji oraz komensacji.