Wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia

Wykonanie KIP polegającego na zbieraniu złomu z Poznaniu.