Pracownia Analiz Przyrodniczych powstała z myślą o przedsiębiorstwach oraz klientach indywidualnych pragnących dostosować swoją działalność do obowiązujących przepisów prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody.

W naszej działalności oferujemy kompleksowe doradztwo z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.

W zakresie opracowywania wniosków środowiskowych uczestniczymy w projektach, aż do momentu uzyskania stosownej decyzji.

W zakresie prowadzenia nadzorów przyrodniczych nad inwestycjami gwarantujemy pomoc w prowadzeniu prac z zachowaniem Polskich oraz Europejskich norm prawnych.

Nasza firma dysponuje doświadczoną kadrą pracowników z zakresu:

 • ochrony środowiska
  • gospodarki wodno-ściekowej
  • ochrony powietrza
  • gospodarki odpadami
  • ochrony przed hałasem
 • ornitologii
 • herpetologii
 • botaniki, biologii roślin, siedlisk
 • mykologii
 • chiropterologii
 • ichtiologii
 • entomologii
 • zoologii (mammologii)
 • technik systemów GIS