Na potrzeby prezentacji wyników inwentaryzacji przyrodniczych, monitoringu środowiska, operatów dendrologicznych (oraz innych dokumentacji) nasza firma przygotowuje opracowanie w formie geograficznych systemów informacyjnych.

Dokumentacja przyrodnicza w GIS-e obejmuje opisy zinwentaryzowanych elementów przyrody, mapy z ich lokalizacją oraz warstwę SHP wraz z wynikami inwentaryzacji oraz określająca współrzędne geograficzne.

Modele wykonujemy z użyciem programów ArcGIS oraz QuantumGIS.

Korzystamy ze standardów GIS w ochronie przyrody wg Łochyńskiego, Guzika.