W ramach pełnienia nadzoru przyrodniczego nad inwestycją nasza firma zapewni przeprowadzenie inwestycji zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej oraz prawa ochrony środowiska i przyrody.

Zapewniamy pełną kontrolę (ciągłą lub czasową) przyrodników na terenie placu budowy.

Podczas pełnienia nadzoru przyrodniczego nad inwestycją przeprowadzimy:

 • pełen monitoring przedinwestycyjny,
 • utworzymy system ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów, gadów i drobnych ssaków (płotki herpetologiczne),
 • przygotujemy wnioski do RDOŚ o odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących – derogacje do zakazów przenoszenia płazów, płoszenia ptaków,
 • przenosimy gady i płazy oraz przesadzamy rośliny z terenu inwestycji,
 • wykonamy zabezpieczenia drzew i krzewów rosnących w pobliżu budowy,
 • zabezpieczymy uszkodzone podczas budowy, pnie drzew,
 • przeprowadzimy stosowne szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony środowiska (ochrony płazów, gadów, gospodarki odpadami itp.),
 • przygotujemy analizę porealizacyjną.

W trakcie pełnienia obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru przygotujemy:

 • raport wstępny z inwentaryzacji przyrodniczej (przed rozpoczęciem robót na budowie),
 • raport końcowy (na zakończenie kontraktu),
 • raport miesięczny w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej z wykonywanych prac.