Oferujemy dostawę i montaż tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych.

Ogrodzenie wykonujemy zgodnie w wymogami RDOŚ oraz Poradnikiem ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. R. Kurek, M. Rybacki, M. Sołtysiak Bystra 2011, który jest przyjmowany jako wzorcowy.

Zapewniamy szybką dostawę oraz montaż (ok. 300-500 mb/dziennie).

Rocznie montujemy ok. 50-80 km ogrodzeń przy wszelkiego rodzaju inwestycjach (głównie budowy dróg, gazociągów oraz kubaturowe).