Operat dendrologiczny jest dokumentem, który zawiera spis szaty roślinnej, jej parametry oraz rozmieszczenie naniesione na mapę bądź warstwę GIS.

 • Operat dendrologiczny wymagany jest głównie na potrzeby:
 • uzyskania zgody na wycinkę drzew lub krzewów,
 • uzyskania pozwolenia na budowę,
 • wykonania projektu zagospodarowania terenu,
 • uzyskania uzgodnienia inwestycji w zakresie zieleni.

Dokumentację przygotowujemy w wersji opisowej, tabelarycznej oraz graficznej (mapa). W przypadku inwestycji liniowych nasza firma opracuję warstwę GIS na podkładzie map geodezyjnych.

W ramach operatu dendrologicznego wykonamy dokument zawierający:

 • część opisową, tabelaryczną oraz graficzną (mapa bądź warstwa GIS),
 • nazwę gatunku (polską i łacińską),
 • wysokość drzewa,
 • średnica korony,
 • obwód pnia (pierśnicę) mierzony na wysokości 130 cm,
 • dla roślinności krzewiastej wielkość zajmowanej powierzchni [m2],
 • określenie sposobów zabezpieczenia drzewa w pobliżu inwestycji.

Pracę prowadzimy przez cały rok – również poza sezonem wegetacyjnym. W razie potrzeby współpracujemy z geodetą dzięki czemu minimalizujemy możliwość popełniania błędu.

Wykonaliśmy m.in. inwentaryzację zieleni na trasie gazociągu o dł. 160 km w pasie o szerokości 20 m.