W ostatnich latach zaczęło obowiązywać wiele nowych przepisów i regulacji związanych z wymogami ochrony środowiska i przyrody, chociażby związanych z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000.

Nakładają one na inwestorów wiele dodatkowych obowiązków, nierzadko prowadząc do różnego rodzaju konfliktów, których rozwiązywanie jest czasochłonne i prowadzi do ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dobre rozpoznanie terenowe inwestycji pod kątem zasobów przyrodniczych pozwala z wyprzedzeniem zaplanować pewne działania, a tym samym ograniczyć potencjalnie negatywne skutki realizacji inwestycji z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych.

W związku z powyższym oferujemy Państwu prowadzenie kompleksowych usług związanych z ochroną przyrody, w tym prowadzenie nadzorów przyrodniczych nad inwestycjami oraz inwentaryzację przyrodniczych dla inwestycji (istniejących i planowanych) a także wykonanie kari informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania inwestycji na środowisko.