Budowa gazociągu Tworóg–Tworzeń DN 1000, MOP 8,4 MPa ok. 55,22 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad budową gazociągu relacji Tworóg-Tworzeń; w tym nadzór czynny nad inwestycją (herpetologiczny), montaż zabezpieczeń dla drzew oraz ogrodzeń herpetologicznych.