Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Brzeziny- granica województwa

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Brzeziny-granica województwa.