Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. św. Wawrzyńca w Poznaniu

Opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu.