Plan zadań dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz wykonanie planu zadań ochronny dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego