Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Palaty-Brzeziny

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Palaty-Brzeziny.