Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Grójec Wielki wraz z budową mostu przez rzekę Obrę

Opracowanie dokumentacji (w tym inwentaryzacja przyrodnicza)  niezbędnych do uzyskania decyzji dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Grójec Wielki wraz z budową mostu przez rzekę Obrę.