Inwentaryzacja przyrodnicza dla trasy przebiegu projektowanej inwestycji- budowy obwodnicy Wrześni

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji: Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą drogę krajową nr 15 z drogą nr 92 na terenie gminy Września.