Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego Tuczępy.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego Tuczępy w gminie Miedzychód.