Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego Gołuń II.

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego Gołuń II położonego na gruntach wsi Gołuń,  gm. Pobiedziska.