Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec.

Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec.

W ramach wykonania opracowania wykonana zostanie pełna, całosezonowa inwentaryzacja przyrodnicza w pasie po 250 m od osi drogi n długości 13 km.