Wykonanie projektu planu ochrony dla Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt planu ochrony zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z zapisami: Art. 20. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).